انواع هتلینگ پزشکی بیمارستانی

هتلینگ بیمارستانی و پزشکی با ادغام اصول هتلینگ و مراقبت‌های پزشکی، نقش مهمی در ارتقاء تجربه بستری بیماران ایفا می‌کند. این مدل با ایجاد محیطی آرام و خدمات تفریحی و رفاهی، به بیماران امکان مشارکت فعال در فرآیند بهبود را می‌دهد و بر روحیه و سلامتشان اثر مثبتی دارد.

دکمه بازگشت به بالا