آزمایشگاهی

لیست وسایل آزمایشگاهی

لیست تجهیزات آزمایشگاهی بسیار متنوع هستند و بسته به نوع آزمایش و نیازهای آزمایشگاه، می‌تواند متفاوت باشد.

لیست زیر شامل برخی از تجهیزات آزمایشگاهی رایج است:

۱. دستگاه اسپکتروفتومتر: یکی از مهم‌ترین تجهیزات آزمایشگاهی که برای تعیین طیف جذبی نمونه‌های مختلف استفاده می‌شود.

۲. دستگاه فلوریمتر: برای تشخیص مواد فلورسنت در نمونه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳. سایر دستگاه‌های تجزیه و تحلیل: از جمله دستگاه‌های کروماتوگرافی گازی (GC)، کروماتوگرافی مایع (HPLC)، اسپکترومتر جذب اتمی (AAS) و اسپکترومتر جذب الکترونی (AES) برای تحلیل نمونه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۴. دستگاه‌های تصویربرداری: از جمله میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی، دستگاه تصویربرداری افقی (SEM) و دستگاه تصویربرداری پوششی (TEM) برای تصویربرداری نمونه‌ها و تحلیل ساختاری آن‌ها استفاده می‌شود.

۵. دستگاه‌های اسپرتر: از جمله اسپرتر نوع دستی و اسپرتر نوع الکترونیک برای جداسازی سلول‌های مختلف استفاده می‌شود.

۶. دستگاه‌های پرورش سلول: از جمله پتری دیش و بیوریکتور برای پرورش سلول‌های مختلف در شرایط آزمایشگاهی استفاده می‌شود.

۷. سایر تجهیزات آزمایشگاهی: از جمله دستگاه‌های PCR، اسپکتروفتومتر UV-Vis، دستگاه‌های الکتروفورز، اسپکتروفتومتر فلورسانس، دستگاه‌های پوریتی و غیره برای انجام آزمایش‌های مختلف در زمینه‌های مختلفی از جمله علوم زیستی، شیمی، فیزیک و مهندسی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لازم به ذکر است که لیست فوق تنها شامل برخی از تجهیزات آزمایشگاهی رایج است و لیست کامل و جامع تجهیزات آزمایشگاهی بسیار بلند و گستاز آن‌هاست. همچنین، تجهیزات مورد نیاز برای هر آزمایشگاه به شرایط خاص آزمایشگاه و نیازهای آن بستگی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا